SZKOLENIE Z METODY "DAM RADĘ" I "JESTEM Z CIEBIE DUMNY' (KIDS'S SKILLS I KIDS SKILLS FOR PARENTS)

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli pragnących rozwijać swoje umiejętności pracy z dziećmi oraz innymi dorosłymi uczestniczącymi w procesie wychowywania dzieci.

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności stosowania metody „Dam Radę” w praktyce oraz nauczą się w jaki sposób przeprowadzić warsztaty dla rodziców.

Metoda „Dam Radę” została stworzona przez fińskiego psychiatrę Bena Furmana na bazie podejścia terapeutycznego skoncentrowanego na rozwiązaniach. Jest to metoda, dzięki której dorosły a także inne dzieci mogą pomóc dziecku w przezwyciężeniu różnego rodzaju problemów, które doświadcza. Jest to forma pracy skupiona na tym co jest możliwe do osiągniecia a nie na tym dlaczego problem występuje. Metoda składa się z piętnastu kroków, które w przystępny i przyjazny sposób prowadzą do osiągnięcia wybranego celu. Jest to metoda, która może być stosowana u dzieci w wieku 3-12 lat oraz może być modyfikowana w zależności od potrzeb danego dziecka.
Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Jestem z Ciebie Dumny” zostały stworzone w taki sposób aby uczestnicy mogli nabyć praktyczne umiejętności wychowawcze. Podczas pięciu 2- godzinnych warsztatów uczestnicy nabywają umiejętności oraz wiedzę w następujących obszarach;

 • Jak w konstruktywny sposób chwalić i motywować swoje dzieci.
 • W jaki sposób sprawić aby dzieci robiły to co od nich oczekujemy.
 • W jaki sposób współpracować z innymi dorosłymi w procesie wychowywania dzieci.
 • W jaki sposób pomóc dzieciom w radzeniu sobie z problemami i trudnościami.
 • W jaki sposób reagować na niepożądane zachowania.
Informacje dodatkowe:
 • Szkolenie jest prowadzone przez Certyfikowanego Ambasadora metody Kids’ Skills.
 • Czas trwania szkolenia: 30 h dydaktycznych  (3 dni)
 • Liczebność grupy: 8-12 osób
 • Koszt szkolenia:   650 pln od osoby.
 • Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wraz z tytułem praktyka metody, uprawniającym do wykorzystywania Kids’ Skills w praktyce oraz do prowadzenia warsztatów dla rodziców/opiekunów „Jestem z Ciebie Dumny”.
 • Najbliższy termin: 6,7,8 kwietnia 2019r.

 

 

SZKOLENIA KADR PEDAGOGICZNYCH

Szkolenia prowadzone przez placówkę posiadającą wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego - nr 101/NPDN/2013.

Szkolenia prowadzone są głównie w formie warsztatowej (3 godziny zajęć, w grupach do 10 osób). Można również zamówić to samo szkolenie w formie wykładowej (grupa do 40 osób).

Koszt: 60 zł za 3 godzinne zajecia od osoby (grupy do 10 osób), 45 zł za 3 godzinne zajęcia (grupy powyżej 10 osób).

Osoby lub placówki zainteresowane szkoleniem prosimy o wysłanie zapytania o szczegółowy plan zajęć na adres m.wegrowska@wp.pl !

 

"PODSYCANIE PŁOMIENIA - czyli o tym, jak się nie wypalić pracując w szkole"

"KONFLIKT - o tym, jak rozwiązać problem i nie stracić dobrej relacji"

"RODZIC- NAUCZYCIEL. Razem dla dobra dziecka"

"BIĆ, KRZYCZEĆ, NISZCZYĆ - czyli o agresji w szkole"

"EMISJA GŁOSU w pracy nauczyciela"

"DZIECKO Z RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM"

„ASPERGER W TWOJEJ KLASIE? DA SIĘ!”

"O PORANIONYCH DZIECIAKACH - czyli zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży"

"PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY - przyczyny i zapobieganie, objawy, profilaktyka"

"DEPRESJA wieku dziecięcego i młodzieńczego- rozpoznawanie, reagowanie"

"DAM RADĘ! - program pokonywania trudności w 15 krokach, czyli jak budować współpracę z dzieckiem"

"DYSLEKSJA - i co dalej?

"DYSKALKULIA - i co dalej?  

"SUPERWIZJA - analiza sytuacji trudnych i indywidualnych przypadków, opracowanie planu oddziaływań".